Lokal kvalitet er bærekraftig

Lokal kvalitet er et av bærekraftbidragene til Blink Hus, og med over 120 år i bransjen, er Blink Hus Valvatne en stolt leverandør av lokal kvalitet, både på fagfolk og utførelser av jobb.
Glade, dyktige og lokale tømrere hos Blink Hus Valvatne

Byggebransjen har hatt viktige samfunnsoppdrag siden tidenes morgen. Teknikker og forskrifter forandrer seg dog hele tiden, og generasjonen som vokser opp nå vil forvente at bærekraft er en grunnpilar for de aller fleste bedrifter, og byggebransjen er intet unntak. Da gjelder det å være tilpasningsdyktig, men samtidig ha to føtter godt plantet på jorda, forteller daglig leder i Blink Hus Valvatne, Dag Kjetil Lægreid.

- Vi har sett en enorm utvikling de siste årene, og det gjelder å være gjennomtenkt i de valg man tar, samt å være på «høgget» når det gjelder å tilpasse seg moderne tiders krav om bærekraftig produksjon.

Utdanning er bærekraftig

Dag Kjetil mener at å være bærekraftig handler om mye mer enn miljø, klima og valg av materialer, men også i form av utdanning av lokal og nasjonal arbeidskraft – noe Blink Hus Valvatne er svært opptatte av:

-Vi tar inn lærlinger hvert år, og har sterkt fokus på å utdanne fagfolk, og å gi variert og god opplæring. Nylig uteksaminerte vi to lærlinger som begge fikk «Meget bestått» på sin prøve.

Olve Velve flankert av Fagprøvenemda. Olve fikk fagbrev og er nå faglært tømrer hos Blink Hus Valvatne.

Dag Kjetil forklarer videre at for å kunne levere lokal kvalitet i form av arbeidskraft, så er det viktig at flere velger byggebransjen og lærer seg yrkesfaget.

-Hvis færre unge folk velger å utdanne seg innen yrkesfag, så må vi bare importere mer og mer arbeidskraft internasjonalt for å dekke opp behov og etterspørsel, og det er ikke bærekraftig. Det mest bærekraftige er å ha ansatte i egne rekker, og utdanne lokale folk, slik at vi får lært de opp på best måte, samt gi de kunnskap om de lokale byggeskikker som finnes landet over.

Anders Bakken er en av de dyktige og lokale tømrerne i Blink Hus Valvatne

Kortreiste produkter

Som bedrift tar både Blink Hus-kjeden overordnet og Blink Hus Valvatne bevisste valg for å opprettholde en bærekraftig produksjon. Lokal kvalitet gjelder også ut i tredjeledd for valg av samarbeidspartnere og andre leverandører:

- Vi bruker lokale folk og firma, og holder oss så lokalt som det er mulig. Slik slipper vi store transportetapper og mye reising, og sparer miljøet rundt oss for ekstra og unødvendig belastning, sier Dag Kjetil.

- I tillegg velger vi materialer og løsninger som virkelig holder; det skal vare gjennom generasjoner, og det tenker vi på hele veien, forteller Dag Kjetil. Det er mer bærekraftig å velge norsk furu som materialer isteden for å i å importere tre fra New Zealand.

Deler av gjengen i Blink Hus Valvatne. Dag Kjetil Lægreid nr. 2 fra venstre.

120-års jubileum

I 2020 fylte Blink Hus Valvatne 120 år, og det er per nå 6. generasjon fra familien som driver bedriften. Ifølge Dag Kjetil Lægreid som selv har vært i bedriften i 36 år, så er det dyktige eiere, tilpasningsdyktighet, kontinuerlig faglig utvikling og godt arbeidsmiljø som gjør at en bedrift kan holde hjulene i gang så lenge:

-I tillegg er det viktig å dele erfaringer og å spille hverandre gode, og det har vi gjort i mange år med andre Blink Hus-forhandlere på Vestlandet. Vi har også tatt initiativ med kommunen til å arrangere bransjemøter, slik at vi sammen kan bygge gode relasjoner og levere kvalitet til alle våre kunder, avslutter Dag Kjetil Lægreid, daglig leder i Blink Hus Valvatne.

Med 120 års erfaring er det denne gjengen som skal bære fanen videre, og skrive den nye historien.

Skrevet av Bennett Reklamebyrå og
Stian Moursund, markeds- og kommunikasjonssjef i Blink Hus