Samtykkeerklæring

For å kunne sende deg vår hus- eller hyttekatalog trenger vi ditt samtykke til behandling av personopplysninger. Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er. Vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

I dette skjemaet samler vi inn blant annet ditt navn, telefonnummer, e-post adresse og hvilken kommune bor i. Dette for at din nærmeste forhandler skal kunne ringe deg opp for en hyggelig samtale og bistå med informasjon og tips, eller svare på spørsmål du måtte ha. I tillegg ønsker vi å sende deg vårt nyhetsbrev på e-post som en oppfølging hvor du vil få relevante tips og råd for deg som vurdere å bygge.

Vi i Blink Hus mottar bistand fra tredjepart i våre løsninger. Selv om vi benytter oss av tredjepart er vi fremdeles ansvarlig for dine opplysninger og hvordan de benyttes, og vi vil ikke dele de med andre aktører.

Blink Hus sentralt kan benytte dine valg for statistikkformål. Her vil du være anonym.

Ved utsendelse av vår hus- eller hyttekatalog vil dine personopplysninger bli lagret så lenge du ønsker. Du kan når som helst slette din bruker, og da vil alle dine data bli slettet.

Se vår personvernerklæring for mer utfyllende informasjon om hvordan vi ivaretar ditt personvern og hvordan du kan kontakte oss i forbindelse med vår behandling av personopplysninger.