Ta bærekraftig valg til boligen

Du tenker kanskje at bærekraft kun er et ord politikere og representanter for store selskaper tar i sin munn, og at det ikke er spesielt relevant for deg som privatperson. Slik synes vi ikke du skal tenke – for dine valg som privatperson og forbruker kan nemlig spille en rolle i det store skiftet mot lavutslippssamfunnet.

Foto: Systemair.

Ved å velge bærekraftige produkter og løsninger når du bygger ny bolig eller gjør forbedringer på en eksisterende, kan du faktisk bidra til at klimagassutslippene går ned og at miljøet skånes. Du kan for eksempel:

  • Gjøre boligen mer energieffektiv ved å etterisolere eller å investere i produkter som bidrar til lavere strømforbruk.
  • Bruke materialer produsert på en måte som ikke skader miljøet i verken produksjon, bruk eller etter endt levetid.
  • Produsere ren energi ved hjelp av solceller på taket.

Vi og våre leverandører jobber kontinuerlig med disse problemstillingene. Les videre for gode tips som gjør det lettere å sette i gang de riktige prosjektene og å bruke produkter fra leverandører som har miljø og bærekraft høyt på dagsorden.

Gjør noe med energiforbruket

En viktig sak når det gjelder miljø og bærekraft, er energiforbruk. Selv om vi i Norge bruker mest fornybar energi til oppvarming, er det likevel viktig å redusere energibehovet i både nye og eldre bygg, hvis ikke kan transformasjonen mot lavutslippssamfunnet blir svært kostbar for samfunnet på sikt. Den store mengden elektrisitet som i dag brukes til oppvarming, trenger vi nemlig til fremtidig elektrifisering i årene som kommer. Det er et viktig bidrag til å oppnå våre nasjonale mål for reduserte CO2 utslipp.

Etterisolering

Det er flere ting du kan gjøre for å redusere energiforbruket, har du en sparsommelig isolert bolig i dag, er trolig det mest effektivt å etterisolere. Et godt isolert hus vil bidra med store energibesparelser i løpet av hele byggets levetid og krever, hvis det er riktig montert, ikke vedlikehold eller annen oppgradering. Isolasjon bidrar til å redusere varmetapet gjennom bygningskroppen på kalde dager eller reduserer oppvarmingen ved varme soldager, slik at du hele tiden får et godt inneklima.

Foto: Rockwool.

Heldigvis er du også sikret å ta gode miljø- og bærekraftvalg hvis du bruker de mest utbredte isolasjonstypene på det norske markedet. Både glassull fra Glava og steinull fra Rockwool er nemlig basert på bærekraftig råstoffer:

  • Glavas glassull lages med opptil 80 % returglass fra vinduer, flasker og liknende
  • Rockwools steinull lages av steinarter som naturen lager 38.000 ganger mer av enn det konsernet bruker til å lage isolasjon av

Begge typene isolasjon kan dessuten gjenvinnes og brukes flere ganger, samt at leverandørene bruker mye tid og energi på annen type miljøarbeid:

  • Avfallsreduksjon, ved resirkulering av avskjær som ellers ville gått til deponier
  • Effektiv logistikk, transport og samleveranser med andre aktører i bransjen
  • Environmental Product Declaration (EPD) og andre typer miljødokumentasjon
  • Innovasjonarbeid der miljø og bærekraft er helt sentralt, slik som å bruke biprodukter fra hovedproduksjonen til å lage andre typer produkter

Foto: Glava. Bioprodukter fra glass-ullproduksjon brukes til produksjon av Leca-kuler.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Du tenker kanskje at balansert ventilasjon først og fremst handler om ren og god inneluft? Det er selvsagt et vesentlig poeng, men i et balansert ventilasjonsanlegg skjer det også noe mer. På vei ut passerer nemlig den brukte, varme luften en varmegjenvinner, som sørger for å overføre denne energien til den nye, friske luften. Slik spares mye energi på oppvarming av ventilasjonsluften.

Foto: Systemair.

En gjennomsnittlig bolig har et energibehov på omtrent 3.000 – 5.000 kWh/år for oppvarming av ventilasjonsluften. Et ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning, gjenvinner opptil 85 % av denne energien. I Norge bygges det omtrent 30.000 nye boliger hvert år. Dersom hver av disse boligene får et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, gir det en total energibesparelse som alene tilsvarer det årlige energibehovet til en kommune med ca. 6.000 innbyggere – hver dag – hvert år. På den måten er det absolutt grunnlag for å si at balanserte ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning bidrar til FNs bærekraftmål om ren energi til alle. Det pågår løpende produktutvikling for å øke energieffektiviteten ytterligere.

Bytt til nye vinduer

Etterisolering gir som nevnt store muligheter for å redusere strømforbruk, og det samme gjelder ved å bytte til nye og godt isolerte vinduer. Visste du at vinduer står for omtrent 40 prosent av klimautslippene som kan tilskrives bygg? Det betyr at vinduene ofte er det svakeste punktet i en veggkonstruksjon. Fra gamle vinduer lekker det ganske enkelt ut mye varme, slik at du må bruke mer strøm for å holde huset varmt. Ved å skifte ut vinduer gjør du boligen mer energieffektiv, slik at du sparer strøm og bidrar til reduserte klimautslipp. Husk at den aller mest miljøvennlige energien som finnes, er den som ikke brukes.

En annen fordel med å skifte ut vinduer, er at det gir deg nye muligheter. Kaldras er for eksempel et velkjent problem med eldre vinduer som ikke er godt isolerte. Det som skjer, er at romluften ved vindusglasset blir nedkjølt som følge av at glassflaten er kaldt. Deretter synker luften nedover og oppleves som kald trekk langs gulvet. I mange tilfeller er det såpass kaldt at arealet i nærheten av vinduet oppleves som lite trivelig å oppholde seg i. Med nye og godt isolerte vinduer forsvinner kaldraset, og du kan igjen flytte møblene nære vinduene og utnytte arealet i boligen maksimalt.

Foto: NorDan.

I et miljø- og bærekraftperspektiv er det også verdt å merke seg at vindusprodusentene legger seg i selen for å lage produkter som ikke bare skal tåle miljøet, men som miljøet også skal tåle. Det innebærer blant annet vinduene ikke inneholder miljøgifter, noe du selv kan kontrollere ved å sjekke om vinduene har teknisk godkjenning fra Sintef. Se også etter svanemerkede vinduer – det gir deg en garanti for at de er laget av gode materialer som ikke skaper problemer for miljøet på noe tidspunkt.

Norske vindusprodusenter vektlegger dessuten bruk av de beste råvarene i produksjonen, og kjerneved på værutsatt side er vanlig på vinduer laget av tre. Kjerneved inneholder harpiks, treets egen impregnering, som hjelper mot fukt fra regnvær og beskytter mot sopp og råte. Dermed får du vinduer som varer lenge. Treverket som brukes i produksjonen er ofte kortreist, slik at behovet for transport og logistikk minimeres.

Hva med å lage din egen energi?

Selv om de fleste er enige i at den mest miljøvennlige energien, er den energien du ikke bruker, kommer vi selvsagt ikke unna at det er behov for et visst energiforbruk i alle boliger. Noen typer energi er imidlertid bedre enn andre, og i dag finnes det gode muligheter for å produsere sin egen strøm ved hjelp av solceller på taket.

Solenergi er fornybar energi som kan bidra til myndighetenes ambisiøse mål om å redusere utslippene av drivhusgasser. Med solceller på taket produserer du ren elektrisitet uten utslipp av drivhusgasser, bidrar til forbedret energideklarasjon på huset ditt og tar oss et skritt videre på veien mot en renere planet for kommende generasjoner.

Velger du riktige produkter kan det til og med bli estetisk tiltalende.

Lindab SolarRoof er eksempelvis en komplett pakkeløsning for deg som ønsker et bærekraftig og estetisk tiltalende tak, som samtidig gir huset ditt energi fra solen. Platene har integrerte solceller, og på litt avstand ser du dem nesten ikke. På deler av taket som ikke egner seg for strømproduksjon, kan du velge takpaneler uten integrerte solceller. Dermed får du en helhet som gjør at taket ser bra ut over det hele.

Løsningen er karbonnøytral innen to-tre år og kvalifiserer til støtte fra tilskuddsordninger. Da solcellene er ferdig montert på takplatene er monteringen dessuten svært rask og enkel.

Foto: Lindab. Solceller ferdig montert på takplatene.