Stilling ledig snekker/montør

Voss Byggsenter AS er eit byggjefirma som starta i 1991 og driv med sal og bygging av hus og hytter. Vi er med i Blink Hus kjeda som er ei av Noregs største huskjeder. Voss Byggsenter AS har eigne tilsette lokale tømrere og lærlingar. Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 1 for tømrer/snikkarfaget. Arbeidet føregår i Voss og nabo-området.

Arbeidsoppgåver:
• Rehab/Kjøkkenmontering
• Relevant arbeid i høve det å byggja hus/hytter i reisverk
• Påbygg, ombygging, tilbygg og oppussing
• Handtera papirarbeid i høve med monteringsarbeid
• Holda orden og ta vare på eige felles utstyr og maskiner

Kvalifikasjonar:
• God erfaring med tømrer og snekkerarbeid
• Påliteleg
• God framferd
• Bilsertifikat
• Fagbrev som tømrer, lang erfaring kan kompensere
• Strukturert og organisert persnoligheit
• Positiv og inkluderende, samtidig som du er klar
i dine meninger
• Norsk flytende, muntlig og skriftlig, engelsk språk forståelse

Me kan tilby:
• Utfordrande arbeidsoppgåver
• Gode pensjonsordningar
• Spanande prosjekter for nye hus og hytter
• Faglig utvikling
• Gode lønnsvilkår
• Hyggelige kollegaer i et inkluderande arbeidsmiljø
• Forsikring og pensjonsordning


Søknad med CV sendas til:
Voss Byggsenter AS, Brynalii 101, 5700 Voss eller e-post:
staale@vossbyggsenter.no