Om Voss Byggsenter AS

Vi har lokal erfaring og kunnskap om hytte og husbygging i Voss og nabokommuner. I snart 30 år har vi bygget kundetilpasset og arkitekttegnet reisverk hus og hytter, tilpassa etter kundens ønsker og behov.

Hver kunde sitt eget hus/hytte som er tilpassa til tomta, omgivelser, og kommunale og/eller statlige regler for området/feltet. Vi vet at der er viktig for deg som kunde å ha frihet til å velge individuelle løsninger. Derfor har vi stor fleksibilitet i leveranseform og produktutvalg.

Forretningsområde:

Vårt motto:

Vi skal gjøre det enklere for folk flest å bygge!


Enten det er nye hus, hytte, leiligheter, eller kanskje gi huset ditt et helt nytt utsende, med å bygge om der du bor i dag. T.d. å forandre hele loftet, større stue med vinterhage. Bedre inngangsparti og større bad?

Når man skal gjøre hus/hytte drømmen er det viktig å velge en lokal samarbeidspartner - som skal være best på:

  • Inspirasjon og smidighet i byggeprosessen.
  • Fleksibilitet og smidig i byggeprosessen.
  • Forutsigbar i prosess, pris, tid og egeninnsats.
  • Enkelthet og forståelighet i informasjonsmateriell.
  • Oversiktlighet og ryddighet i byggeprosessen.
  • Lokale egne ansatte håndverkere i tømrerfaget.


Du får tett oppfølging av oss gjennomg hele byggetiden. Da er det fordel å ha lokal forankring. Vi har bygget flere hundre hus og hytter i Vosseregionen siden oppstart, og vi har levert over 60 hytter tilpasset for kunder i Voss Fjellandsby.

Kontakt gjerne Nils Akselberg som er daglig leier eller Tone Ravnanger som har solgt de fleste hyttetomtene og leilighetene i Voss Fjellandsby.

Vi har kjøpt opp tomter (eplehager) og regulert inn tettere hus/leiligheter i sentrum av Voss i en årrekke. T.d. Ullestadvegen 5, (2 tomannsboliger og 1 enebolig) og  Ringheimsvegen 5 (2 tomannsboliger).