NorDan

NorDan AS er Norges største vindu
og dør produsent

Som standard får du:
•Støydemping
•Vakuumimpregnering
•Varige produkter
•Energieffektive produkter

I tillegg kan du få:
•Vedlikeholdsfri utside (Aluminium)
•Forbedret sikkerhet for barn og innbrudd
•Redusert solvarme inn slipp og eller UV stråling
•Energibesparende løsninger som reduserer energitapet med 50% eller mer
•Innvendig solskjerming

Ledende på Miljø - Ledende på Passiv
Besøk oss på www.nordan.no

NorDan har høye ambisjoner også når det gjelder energidesign, og vil gå foran og vise vei. NorDan har produsert NTech passiv produkter siden 2007Svane_merke

Andre leverandører