Om Blink Hus Dale Malo

Dale Malo er del av fusjonerte Dale Bruk AS og Malo Sagbruk AS. De to familieeide selskapene dannet ved årsskiftet 2016 Dale Malo Holding AS, og har nå Blink Hus avdelinger i Elnesvågen og Molde, samt XL-BYGG butikker i Elnesvågen, Eide, Vestnes og Molde.

Våre to Blink Hus-avdelinger i Molde og Elnesvågen bygger eneboliger, flermannsboliger og hytter for kunder og i egen regi. Til sammen produserer vi hvert år mellom 30 - 40 boenheter.

Vårt hovedsatsingsområde er Romsdalshalvøya, med kommunene Hustadvika, Molde, Gjemnes og Aukra som de største salgskommunene, men vi er også behjelpelig med hus og hytter i andre områder.

Kontaktinfo:

Avd. Elnesvågen: Myrbostadveien 72, 6440 Elnesvågen
Mandag - fredag 08.00 16.00

Avd. Molde: Jupitervegen 3, 6419 Molde
Mandag - fredag 08.00 16.00

Tlf: 712 53 500 / blinkhus@dalemalo.no

Følg oss på Facebook og Instagram for ukentlige oppdateringer!

Instagram Facebook-icon