Ove Berg

Daglig leder

T: 76 05 50 38
M: 916 32 680
E: ob@ballstadgruppen.no

Ove Berg
Ove Berg Daglig leder

T: 76 05 50 38
M: 916 32 680
E: ob@ballstadgruppen.no